info: team.rrr@seznam.cz


OBCHODNÍ PODMÍNKY

1) OBJEDNÁVÁNÍ

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí funkce nákupního košíku. Ke každé objednávce obdržíte daňový doklad a dle povahy zboží záruční list. Vyhrazujeme si právo na změnu modelů, typů a příchutí výrobků dodávaných k produktům ZDARMA. Jedná se například o navijáky, které jsou k prutu zdarma, příchutě u krmení ZDARMA, průměry vlasců, barvy a velikosti nástrah a další.

2) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. U některých objednávek (větší množství apod.), vás zkontaktujeme, pro potvrzení objednávky, telefonicky. Za moment uzavření smlouvy nepovažujeme automatické potvrzení objednávky. V elektronickém systému může vzniknout neúmyslná a námi nezpůsobená technická chyba. Ověřte si prosím dopředu telefonicky cenu a skladovou dostupnost produktů z Vaší objednávky. Vyhrazujeme si právo opravit chybnou cenu zboží před jeho odesláním, vznikla-li chyba při zadávání dat před podáním objednávky. Pokud taková situace nastane, budeme Vás kontaktovat kvůli odsouhlasení objednávky.

3) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží.

4) Cena dopravy - Česká republika

Kurýrem za 75,-kč / Českou Poštou za 200,-kč zásilka v hodnotě do 2.tis. kč. Poštovné neúčtujeme při hodnotě nad. 2.tis. kč odeslané zásilky, pokud tato zásilka nepřesáhne hmotnost 30kg. V případě, že zásilka jakékoliv hodnoty přesáhne hmotnost 30kg, účtujeme k ceně objednávky 270,-kč. Dopravce je kurýr - přepravní společnost nebo Česká Pošta dle vašeho výběru. Úhrada dobírky je možná pouze v hotovosti.

5) Cena dopravy - Slovenská republika

Paušálně 3,- Euro zásilka v hodnotě od 30,- do 80,- Euro. Poštovné neúčtujeme při hodnotě nad 80,- Euro odeslané zásilky,pokud tato zásilka nepřesáhne hmotnost 30kg. V případě, že zásilka jakékoliv hodnoty přesáhne hmotnost 30kg, účtujeme k ceně objednávky 10,-Euro. V případě hodnoty objednávky nižší než 30,- Euro účtujeme dopravné 5,- Euro. Dopravce je přepravní společnost. Před předáním zásilky vás telefonicky kontaktuje zástupce společnosti. Úhrada dobírky je možná pouze v hotovosti.

6) Osobní odběr v kamenné prodejně

Zboží můžete vyzvednout osobně v kamenné prodejně v Brně. Úhrada je možná v hotovosti nebo platební kartou.

7) DODACÍ LHŮTA

Zboží expedujeme od 48 hodin. Pokud je v externím skladu, dodáme jej obvykle do 5 - 8ti dnů. Tato dodací lhůta platí i pro Slovensko. Dodání zboží je formou dobírky, můžete si jej však vyzvednout i osobně v naší kamenné prodejně, která je výdejním místem internetového obchodu. Tím pádem vám nebude účtováno poštovné. Sklad internetového obchodu není skladem kamenné prodejny. Některé zboží nemusí být skladem a dodací lhůta se může prodloužit. Pokud nastane tato situace, dohodneme se na individuálním postupu až do úspěšného vyřízení k vaší spokojenosti.

8) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby (např. nevhodná velikost, barva ...) vám nepoužité a nepoškozené zboží s originální etiketou vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu s vyplněnou žádostí o výměnu zboží.

9) VRÁCENÉ ZBOŽÍ

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dnů. Nepodstupujete žádné riziko, veškeré zboží můžete vrátit zpět do 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu. Ke zboží přiložte písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy, doklad o nákupu, iniciály kupujícího a číslo účtu, na který bude částka vrácena. Po obdržení vráceného zboží prodávající zboží zkontroluje a ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Pokud bude vrácena pouze část zboží a objednávka by tímto vrácením byla snížena na hodnotu, pro kterou by nesplňovala podmínky pro dopravu zdarma, vyhrazujeme si právo odečíst cenu dopravy z vrácené částky. Peníze vracíme do 14ti dnů.

POSTUP:

1) informujte nás předem telefonicky, či e-mailem
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení
4) je-li zboží v pořádku, obratem vám peníze vrátíme formou převodu na účet

10) Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá podle ustanovení § 616 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku za všechny vady, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Kupující nemusí prokazovat zavinění nesprávným používáním ve lhůtě do šesti měsíců od zakoupení zboží. Po uplynutí této lhůty je dokazování o správnosti používání zakoupeného zboží na kupujícím.

11) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou s vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil příp. vady. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě na email reklamace@rybyrybkyrybicky.cz. Před odesláním vadného zboží vyplňte prosím tento formulář.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

 

Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí

Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

Postup při reklamaci:

1) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
2) do zásilky vložte vyplněný reklamační formulář Ryby-Rybky-Rybičky, kde uvedete popis závady, Vaši adresu a další náležitosti potřebné pro správné vyřízení reklamace
3) do zásilky přidejte kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

4) zásilku odešlete na naši adresu, zde je přesný návod krok za krokem

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku. Spotřebitel je oprávněn po dobu dvou let vytknout vady věci a na prodávajícím je, aby dle § 19 zákona o ochraně spotřebitele o reklamaci rozhodl, a pokud ji zamítne, pak aby písemně toto své rozhodnutí zdůvodnil.

12) PODMÍNKY PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaručujeme plnou ochranu Vašich osobních údajů před zneužitím. Tyto údaje (jméno a příjmení, adresa, telefon) jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci kupujícího a používáme je pouze k realizaci Vaší objednávky a ke komunikaci s Vámi.

1. Tento dokument obsahuje informace o ochraně a zpracování osobních údajů
zákazníků společnosti Ryby-Rybky-Rybičky s.r.o., IČO: 26311801, se sídlem Nové Sady 988/2,
Brno, 60200 (dále jen „poskytovatel“). Tyto podmínky ochrany osobních
údajů jsou samostatnou součástí pravidel poskytování služeb.
2. Provedením objednávky služeb prostřednictvím internetového formuláře
a vytvořením účtu k využívání služeb, potvrzuje zákazník, že je srozuměn
s podmínkami ochrany osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”), že vyjadřuje svůj
souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.
3. Osoba, která provádí objednávku služeb jménem nebo správu služeb jiného subjektu
osobních údajů zároveň prohlašuje, že je oprávněna za tuto osobu jednat a je jí
pověřena k udělení souhlasu a akceptaci dle předchozího odstavce. Zároveň při
uvedení kontaktních údajů, jiných fakturačních údajů při objednání nebo správě
služby, je vždy zajištěn souhlas takové osoby.
4. Poskytovatel je správcem osobních údajů zákazníka ve smyslu čl. 4, bod 7) GDPR.
Osobní údaje poskytovatel zpracovává v souladu s právními předpisy upravující
ochranu osobních údajů. Poskytovatel zpracovává a uchovává osobní údaje pouze
po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na
kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů.
Poskytovatel dodržuje pravidla povinné archivace údajů.
5. Při objednávce služeb jsou vyžadovány údaje, které jsou osobními údaji ve smyslu
ustanovení čl. 4, bod 1) GDPR.
Získané údaje (obchodní firma, jméno a příjmení objednatele, adresa bydliště nebo
sídla firmy, IČO, e-mailová adresa, telefonní číslo) jsou nutné pro úspěšnou registraci
zákazníka a pro další využití služeb zákazníkem.
Při určitých způsobech platby za služby zpracovává poskytovatel i číslo bankovního
účtu zákazníka nebo číslo platební karty.
Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky služeb pro zákazníka
a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem
a zákazníkem.
Účelem zpracování osobních údajů je dále fakturace poskytovaných služeb
a zasílání obchodních sdělení a činění dalších aktivit přímého marketingu. Zákazník
souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami na elektronickou adresu
zákazníka, SMS zpráv na telefonní číslo zákazníka a dále souhlasí se zasíláním
obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu zákazníka. Zákazník může
tento souhlas v celém rozsahu kdykoliv odvolat.
6. Během využívání služeb zákazníkem jsou dále poskytovatelem zpracovávány
i provozní a lokalizační údaje v souladu se zákonem zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Mezi tyto údaje patří
např. síťový identifikátor (IP adresa přístupu zákazníka) jako osobní údaj zákazníka.
Účelem zpracování tohoto osobního údaje je zajištění kvality služeb (např. přihlášení
ke službám, pokusy narušení bezpečnosti) a dále bezpečnostní opatření proti
zneužití přístupu zákazníka, porušování práv třetích osob, porušování obchodních
podmínek).
7. Poskytovatel uchovává i další technické informace týkající se využití služeb
jednotlivými zákazníky, které nejsou definovány přímo jako osobní údaj ve smyslu
GDPR. Jedná se o záznamy přístupů zákazníka ke službám, včetně e-mailových
služeb (ip adresa, časy přístupu), historie správy úložiště zákazníka, historie plateb
za služby. Tyto informace jsou shromažďovány na základě zákonné povinnosti
poskytovatele plynoucí ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů.
8. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6, odst.
1, písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR
a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Oprávněným
zájmem poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.
9. Poskytovatel ukládá osobní údaje zákazníka po dobu nezbytnou k výkonu práv
a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem
a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení
smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.
10. Technické informace jsou poskytovatelem mazány po uplynutí přiměřené doby, která
vyplývá z technologických standardů služeb poskytovatele, nejpozději však do šesti
měsíců od jejich pořízení.
11. V případě zadání osobních údajů zákazníka a např. v případě nedokončení
objednávky, tedy v situacích, kdy nedojde k uzavření smluvního vztahu zákazníka
a poskytovatele, jsou takto zadaná dat smazána po 30 dnech od jejich zadání.
12. Zákazník má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle
čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení
zpracování dle čl. 18 GDPR. Zákazník má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17
odst. 1, písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má zákazník právo vznést námitku proti
zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
13. Zákazník má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že
se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
14. Zákazník nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je
však nutným požadavkem pro uzavření a realizaci smluvního vztahu a bez
poskytnutí osobních údajů není možné smluvní vztah uzavřít či jej ze strany
poskytovatele naplňovat.
15. Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve
smyslu č. 22 GDPR.
16. Změny v Prohlášení o ochraně osobních údajů
Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů může být měněno či doplňováno ze strany
poskytovatele.
V případě, že dojde ke změnám v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, je
tato skutečnost patrná z data vystavení dokumentu. Kontrolujte pravidelně toto
prohlášení a jeho aktuální verze. V případě zásadních změn Vám bude tato
skutečnost oznámena e-mailem.
Tyto podmínky zpracování nabývají účinnosti 25.5.2018

Pokud zákazník zvolí úhradu ceny objednaného zboží nebo služeb spotřebitelským úvěrem, zákazník souhlasí s tím, že osobní údaje poskytnuté firmě Ryby-Rybky-Rybičky, s.r.o. za účelem uzavření kupní nebo smlouvy mohou být zpracovávány i společností Home Credit a.s., Moravské nám. č. 249/8, 602 00 Brno pro účely vyplnění formuláře žádosti o úvěr případně dalších souvisejících dokumentů na www stránkách společnosti Home Credit a.s. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů.

13) SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM NOVINEK

Vyplněním registrace či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Ryby-Rybky-Rybičky dává kupující souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech, a zároveň souhlasí se zasíláním novinek, popř. dotazníkového formuláře pro hodnocení úrovně prodeje internetového obchodu.

 

14) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu Ryby-Rybky-Rybičky, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vá­zán.
  2. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení §262, odst. 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením §409 a následujících.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj, Třída kpt. Jaroše 1924/5, Brno, 60200, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/

 

 

Vztah mezi spotřebitelem a prodávajícím se řídí platným právním řádem České Republiky.


NDI3MmQ2N