Rybářský spolek Ryby-rybky-rybičky

VODNÍ NÁDRŽ SKAVSKOLetošní rok 2021 jsme se rozhodli převzít do své péče od lesů ČR. rybník Skavsko . Připravujeme do budoucna rybářské závody , byl založen rybářský spolek, pro více informací volejte či pište ,telefon viz níže.

SPOLEK RYBY-RYBKY-RYBIČKY

Při vstupu na území Lesní správy Bučovice z východního směru od Kroměříže narazíte na Vodní nádrž Skavsko. Nachází se asi 2 km od obce Morkovice - Slížany v nadmořské výšce 333 metrů. Při jízdě po silnici III. třídy na Litenčice spatříte její vodní plochu o rozloze 0,72 h v malém údolí vpravo.

Účelem tohoto vodního díla je akumulace vody ze Skavského potoka, slouží také jako zdroj vody pro lesní zvěř a hlavně tvoří ideální biotop pro místní vodní zvířenu. Z chráněné fauny se zde vyskytuje čolek obecný, rosnička zelená, kuňka obecná a ropucha obecná. Běžně zde potkáte volavku popelavou nebo lysku.

Pro znavené turisty byla na hrázi vybudována zastřešená terasa s nerušeným výhledem na vodní zrcadlo. Technickou kuriozitou je bezpečnostní přeliv s ocelovými česly šířky 22,5 metru a dřevěnou lávkou stejné délky.

Až se budete vracet z Buchlova, Velehradu nebo z jakékoliv jiné pamětihodnosti jihovýchodní Moravy, můžete zde pobýt a načerpat energii do dalších dnů.

Zarybnění a násada ryb na Skavsko rybníku:

  • rybník je bohatě zarybněný kapry, amury
  • pravidelně dosazujeme nové ryby

spolek.rrr@seznam.cz
tel.606513089

tel.606399759